Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Tháng 09 : 425
Năm 2020 : 9.231
Ngày ban hành:
15/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP
ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

Luật Điện lực về an toàn điện

Ngày ban hành:
13/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Văn bản mới