Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 08 : 338
Năm 2020 : 8.197
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về
1 Tổng hợp 2 mặt GD năm học 2019 - 2020 10/08/2020
2 Cơ sở vật chất 2018 24/07/2020
3 Đội ngũ nhà giáo 2018 24/07/2020
4 Đội ngũ GVCNV nhà trường 24/07/2020
5 Dự toán tài chính 24/07/2020
6 Tài chính 2017 24/07/2020
7 Tài chính 2017 24/07/2020
8 Chất lượng giáo dục 2018 - 2019 24/07/2020
9 Chất lượng giáo dục 2017 - 2018 24/07/2020
10 Chất lượng giáo dục 2018 - 2019 24/07/2020
11 Hồ sơ thăng hạng 24/07/2020
12 Hồ sơ thăng hạng 24/07/2020